Digital Marketing Funnel คือ

Marketing Funnel คืออะไร? กลยุทธ์พื้นฐาน หลักคิดที่ต้องรู้เพื่อการตลาดครบวงจร

หลายๆคนที่สนใจการตลาดออนไลน์ สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนโฟกัสก่อนทำโฆษณา ก็คือการเริ่มวางแผนการตลาดก็คือ Marketing Funnel Marketing Funnel คืออะไร? Marketing คือการตลาด | Funnel คือ ปล่องหรือกรวย Marketing Funnel คือ กรวยทางการตลาดที่เราใช้ศึกษาเปรียบเ ...