การตลาดออนไลน์ คืออะไร? ช่องทางการตลาดออนไลน์ 2021

การตลาดออนไลน์คืออะไร? ตัวอย่างช่องทางการตลาดออนไลน์ 2023 มีอะไรบ้าง?

Digital Marketing, Online Marketing หรือการตลาดออนไลน์ คือการตลาดรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์ เป็นการทำการตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์(Social Media, Email, Mobile Application, Web Application, Website, Search engine ฯลฯ)และเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพย ...