iOS 14 ส่งผลต่อ Facebook ads อย่างไร พร้อมวิธีแก้ไข

iOS 14 สิ่งที่คนทำโฆษณา Facebook Ads ต้องรู้และต้องทำ! [สรุป]

หลังจาก Apple ประกาศปล่อย iOS 14 มานั้น ก็มาพร้อมกับระบบรักษาความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเต็มๆกับนักพัฒนาต่างๆที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ Facebook ก็คือ 1 ในนั้นโดย Facebook แจ้งว่า ระบบใหม่นี้จะส่งผลต่อการรับ Conversion และกระบวนการต่างๆของนับ Conv ...