click 3 ประเภทของโฆษณา Facebook ads

Click 3 ประเภท ที่คนทำโฆษณา Facebook ads ต้องรู้!(เทคนิค)

ในการทำโฆษณาช่องทาง Facebook Ads นั้น มีเมทริกซ์ตัวเลขมากมายที่แสดงผลให้เราวิเคราะห์ สิ่งแรกที่เราที่เราจะโฟกัสกันส่วนใหญ่ก็ Impression, Reach และ Result หลักของแต่ละ Objective เช่น การทำแคมเปญ Lead generation ก็โฟกัสที่การเก็บรายชื่อ(Lead)ได้จำนวนเท่าไหร ...